Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola Žáky se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky skolkazaky.cz v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky skolkazaky.cz, na něž se prohlášení vztahuje.

Stav souladu
Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s vyhláškou č. 64/2008 sb. a mezinárodním standardem WCAG 2.1, z důvodu uvedených níže.

  • K otevření některých souborů je zapotřebí speciálního programového vybavení. PDF dokumenty lze číst například v https://get.adobe.com/cz/reader/ .DOC soubory je možné otevřít v aplikaci https://www.openoffice.cz/
  • Některé prvky webových stránek jsou nadefinovány tak, aby uživatele přesměrovaly na webové stránky služeb třetích stran. Z důvodů využití jiných technologií pro sdílení multimediálního obsahu webových stránek.

Doporučení                                                                                                                    
Pokud je pro vás text obtížně čitelný, k jeho zvětšení můžete použít nástroje vašeho prohlížeče. Design stránek je responzivní a obsah se přizpůsobí Vaší obrazovce.

V nejběžnějších moderních prohlížečích (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari) lze text zvětšit současným zvolením Ctrl++ a zmenšit Ctrl+-. K původní velikosti se lze vrátit pomocí Ctrl+0, nebo Ctrl+*. V Safari na OS X použijte místo Ctrl klávesu Command (⌘).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 16. září 2019.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Pro zpětnou vazbu, prosím kontaktujte správce webových stránek přes kontaktní formulář v záložce kontakty, či na emailové adrese: skolkazaky@gmail.com

Postup pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost ohledně přístupnosti prosím kontaktujte ou.zaky@cbox.cz.